1. ProgrammingCertificationWireless Networking За изпитите за сертифициране A +

От Глен Е. Кларк, Едуард Тец, Тимоти Уорнър

Част от сертификат A + All-in-One за манекени за манекени

Безжичните мрежи са тема, за която със сигурност ще се тествате, когато изпитвате A +. Вие сте отговорни за познаването на стандартите за безжична връзка и общите стъпки за защита, които трябва да предприемете, за да осигурите сигурността на безжичната мрежа.

Безжични стандарти

Безжична сигурност