1. SportsFootballOffenseRunning Игра във футбол

Футболните нарушения, независимо дали са в гимназия, колеж или професионални игри, използват определен набор от играещи игри. Ето някои основни изпълнения, използвани в целия футбол:

image0.jpg