1. ProgrammingCertificationCompTIA Процес за отстраняване на проблеми за изпитите за сертифициране A +

От Глен Е. Кларк, Едуард Тец, Тимоти Уорнър

Част от сертификат A + All-in-One за манекени за манекени

CompTIA публикува процес в шест стъпки, свързан с процеса на отстраняване на неизправности. Ще трябва да разберете какви са те на вашия изпит A +. Шестте стъпки са:

  1. Определете проблема. Създайте теория за вероятната причина. Тествайте теорията, за да определите причината. Създайте план за действие за решаване на проблема и приложете решението. Проверете пълната функционалност на системата и ако е приложимо, прилагайте превантивни мерки. Документи, констатации, действия и резултати.